PENGENALAN

(Ini adalah contoh gambar yang di ambil dari laman google)

Penyalahgunaan dadah adalah masalah yang paling ketara dan amat membimbangkan. Ini disebabkan penyalahgunaan dadah merupakan racun masyarakat yang paling merbahaya. Ia boleh menghancurkan mereka yang terlibat, masyarakat dan negara. Jika perkara ini tidak di cegah sebelum merebak ke seluruh masyarakat terutama golongan belia sudah tentu kemajuan, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara itu akan tergugat.